شماره تماس : 09370387337
تلفن های ضروری


بازدید : 875 نفر

تلفن‌های ضروری  در طول سفرهای نوروزی

یکی از الزامات یک سفر ایمن، در اختیار داشتن لیست شماره تلفن های ضرروری سفر است. شاید برای این ضرورت بهتر است، زمانی را برای حفظ کردن شماره ها، اختصاص داد.

شماره تلفن‌های فوریت‌های پلیسی، امداد خودرو، اورژانس، هواشناسی،‌ اطلاعات راه ها، تلفن‌های بین‌المللی و شهری، رجا، هواپیمایی، داروخانه‌ها و اورژانس اجتماعی ازجمله این شماره‌ها هستند.

 

شماره تلفن

سامانه

09669

سامانه گردشگری

125

آتش نشانی

115

اورژانس

113

وزارت اطلاعات

110

فوریت های پلیس

197

ناجا( نیروی انتظامی جمهورس اسلامی)

09697

امداد خودرو

134

هواشناسی

147

امداد جمعیت هلال‌احمر

141

راه و ترابری و وضع راه‌ها

199

هواپیمایی

139

رجا

191

اطلاعات داروخانه‌ها

123

اورژانس اجتماعی

124

تعزیرات