شماره تماس : 09370387337

قیمت : 85 هزار تومان

این سوئیت کوچک در حد 17 متر مربع با تمام امکانات( سرویس خواب- یخچال_ تلویزیون - حمام- سرویس بهداشتی و فضای پخت وپز) می باشد.


فرم درخواست رزرو موقت

نام :

کد ملی :

شماره موبایل :

توضیحات (تعداد نفرات ، تاریخ ورود و ...) :

واحد های دیگر